Pateikite savo reklaminius lankstinukus, brošiūras gerai matomoje vietoje, kad jie neliktų nepastebėti. Pagal Jūsų poreikius laikikliai ir stovai yra pritaikomi aplinkai, kurioje jie bus naudojami. Kokybiški rėmeliai bei laikikliai puikiai papildo Jūsų modulinius stendus.